Aansprakelijkheidsverzekering

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Als u schuld heeft aan schade aan een ander kunt u voor deze schade aansprakelijk worden gesteld. Of u de schade opzettelijk of per ongeluk heeft veroorzaakt is daarbij niet van belang. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekt de aansprakelijkheid voor schade die u als privé persoon heeft veroorzaakt. Deze schade is tot een bepaald maximaal bedrag (in de regel € 1.000.000 of meer) gedekt.

Waarom een?

Omdat een ongeluk in een klein hoekje zit. Uw kind loopt bijvoorbeeld door een winkel en stoot iets om. Of u bent ergens op bezoek en gaat per ongeluk op een zonnebril zitten. Of erger, stel dat uw bad overloopt en een grote waterschade bij de onderburen veroorzaakt?

Voor dergelijke zaken bent u aansprakelijk, ook al heeft u de schade niet opzettelijk veroorzaakt. De schade kan gemakkelijk oplopen, al zal het vaker om kleine schades gaan. Juist omdat de kans op een grote schade niet groot is, maar wel erg slecht op te vangen is, is het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor iedereen aan te raden. Helemaal als u kleine kinderen heeft wil er nog wel eens iets stuk gaan!

Wat dekt een?

Een goede aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade aan personen en zaken die u heeft veroorzaakt en waarvoor u aansprakelijk bent. De dekking is tot een bepaald maximum. De dekking is in de meeste gevallen wereldwijd. In de regel bent u met uw gezin (dus inclusief uw kinderen) verzekerd. Let hierbij wel op het eigen risico. Om te voorkomen dat veel kleine schades worden ingediend (met wel hoge verwerkingskosten) is vaak sprake van een eigen risico. Het eigen risico kan in de regel worden gekozen. Voor kinderen geldt vaak een verhoogd eigen risico. De hoogte hiervan speelt natuurlijk een belangrijke rol bij het vast stellen van de premie.

In een aantal gevallen is de schade niet gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering. Bijvoorbeeld als er sprake is van opzet, van schade als gevolg van seksuele gedragingen of de schade veroorzaakt is door of met een motorrijtuig. Ook schade die veroorzaakt is tijdens het werk is niet gedekt.

Wat kost een?

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is een goedkope verzekering. Voor een paar tientjes per jaar bent u al verzekerd. De belangrijkste factoren bij de premie zijn de hoogte van de maximale aansprakelijkheid, het aantal verzekerde personen (alleenstaande of gezin) en de hoogte van het eigen risico.

Welke bedrijven hebben een?

Bijna alle verzekeraars bieden een aansprakelijkheidsverzekering aan. Daarnaast wordt deze goedkope verzekering ook door de meeste banken aangeboden.

Wat levert een op?

Door het afsluiten van een goede aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is het financiële risico dat u loopt door deel te nemen aan het alledaagse sociale verkeer grotendeels gedekt. Alle ongelukjes en schades die daaruit voortkomen zijn gedekt tot een bepaald (zeer ruim) maximum. U hoeft zich dus geen zorgen te maken!