Wij gaan scheiden, heeft dit gevolgen voor de inboedelverzekering?

Bij een scheiding is het belangrijk om na te gaan of je wel alle gezamenlijke verzekeringen omgezet hebt naar verzekeringen voor beiden afzonderlijk. Voor de inboedelverzekering is het van belang dat er duidelijk is wat de waarde van de inboedel per partij is.

Na de eventuele boedelscheiding kan ieder een eigen inboedelwaardemeter invullen om de waarde van de inboedel te bepalen. Daarna dient de voorheen gezamenlijke inboedelverzekering aangepast te worden naar de waarde van de inboedel welke op naam van de verzekeringnemer blijft, en moet er een nieuwe inboedelverzekering worden afgesloten voor de andere partij.

''

Zoek je iets anders?

Wat is een inboedelverzekering?


Wat speelt mee bij een inboedelverzekering?


Oververzekerd of onderverzekerd?


Dekt de inboedelverzekering ook mijn parketvloer?


Vallen spullen in de schuur onder de inboedelverzekering?


Ik ga verhuizen, heeft dit gevolgen voor mijn inboedelverzekering?


Wij gaan samenwonen, hoe zit het met onze inboedelverzekering?


Wij gaan trouwen, hoe zit het met onze inboedelverzekering?


Wij gaan scheiden, heeft dit gevolgen voor de inboedelverzekering?


Ik woon op kamers, heb ik een inboedelverzekering nodig?


Heb ik een inboedelverzekering nodig?


Geen verzekeraar laat me een inboedelverzekering afsluiten. Wat nu?


Hoe zit het met de inboedelverzekering bij een huurwoning?


Dekt een inboedelverzekering ook inboedel buitenshuis?


Waarde & taxatie van mijn inboedel: hoe gaat dat?


Wanneer kan ik mijn inboedelverzekering opzeggen?


Is een inboedelverzekering verplicht?


Inboedelverzekering student handig?