Wat speelt mee bij de hoogte van een inboedelverzekering?

Bij een inboedelverzekering is de regio waarin u woont van belang. U bent namelijk verzekerd tegen diefstal, en in de Randstad wordt nu eenmaal meer ingebroken dan op het platteland.

Omdat ook brand verzekerd is hebben de soort woning en het gebruik van de woning invloed op de premie. Een rieten dak bijvoorbeeld is brandgevaarlijker dan een pannendak. En als je naast een pompstation woont is de kans op brand groter.

Ook de aantrekkelijkheid van de inboedel speelt een rol. Kunst is bijvoorbeeld duur en in de regel relatief makkelijk te vervoeren. Hetzelfde geldt voor lijfsieraden, laptops en contant geld. Daarom is voor deze zaken vaak een maximale dekking opgenomen in de inboedelverzekering. Wel kan je deze zaken op een aparte verzekering verzekeren. De premie is dan wel hoger dan de premie van de inboedelverzekering.

In de regel zijn er drie soorten dekking voor een inboedelverzekering. Het gaat dan om de Uitgebreide gevarendekking(UGV), de UGV+ en de all-risk of meest uitgebreide dekking. Iedere keer wordt de dekking van de inboedelverzekering verder uitgebreid.

 

''

Zoek je iets anders?

Wat is een inboedelverzekering?


Wat speelt mee bij een inboedelverzekering?


Oververzekerd of onderverzekerd?


Dekt de inboedelverzekering ook mijn parketvloer?


Vallen spullen in de schuur onder de inboedelverzekering?


Ik ga verhuizen, heeft dit gevolgen voor mijn inboedelverzekering?


Wij gaan samenwonen, hoe zit het met onze inboedelverzekering?


Wij gaan trouwen, hoe zit het met onze inboedelverzekering?


Wij gaan scheiden, heeft dit gevolgen voor de inboedelverzekering?


Ik woon op kamers, heb ik een inboedelverzekering nodig?


Heb ik een inboedelverzekering nodig?


Geen verzekeraar laat me een inboedelverzekering afsluiten. Wat nu?


Hoe zit het met de inboedelverzekering bij een huurwoning?


Dekt een inboedelverzekering ook inboedel buitenshuis?


Waarde & taxatie van mijn inboedel: hoe gaat dat?


Wanneer kan ik mijn inboedelverzekering opzeggen?


Is een inboedelverzekering verplicht?


Inboedelverzekering student handig?