Woonhuisverzekering

Wat is een woonhuisverzekering?

Als u eigenaar bent van een woning dan wilt u dit bezit natuurlijk beschermen tegen schade. De schade kan namelijk nogal oplopen als er iets gebeurt. Denk maar aan brand, blikseminslag of waterschade. Dan gaat het niet om kleine bedragen! Maar het komt gelukkig ook niet zo vaak voor. Daardoor kan de premie voor een woonhuisverzekering ook laag blijven.

De roerende zaken van een woonhuis vallen onder de inboedelverzekering. Alle met huis verbonden (en dus onroerende) zaken en het huis zelf kunt u verzekeren met een woonhuisverzekering. Dus ook uw parketvloer en ingebouwde keuken vallen onder deze verzekering. Als aanvulling op de woonhuisverzekering kunt u ook de fundamenten meeverzekeren.

Waarom een woonhuisverzekering?

Een huis is duur en vaak gelukkig heel solide gebouwd. Schade aan een woonhuis zelf komt dus gelukkig maar weinig voor. Als er echter schade is, dan is dit vaak een grote en dure schade. Denk bijvoorbeeld aan de schade die ontstaat door brand of door het omwaaien van een boom. De kosten van een dergelijke schade loopt al snel in de tienduizenden euro’s. En niet iedereen kan een dergelijke financiële tegenvaller makkelijk opvangen. Met een woonhuisverzekering bent u tegen dergelijke schades verzekerd tegen een laag bedrag per maand. De woonhuisverzekering is een goedkope verzekering doordat de kans dat er zich in uw leven een schade voordoet klein is, maar als deze zich voordoet kunt u maar beter goed verzekerd zijn.

Wat dekt een woonhuisverzekering?

Een woonhuisverzekering wordt gebaseerd op de meest extreme schade: het verlies van het huis. Dan zal het huis opnieuw moeten worden gebouwd. Daarom wordt uitgegaan van de erbouwwaarde als maatstaf voor de verzekering. De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om het woonhuis op dezelfde plaats en bestemming te herbouwen. Bij het bepalen van de herbouwwaarde moet met alle kosten van de herbouw rekening worden gehouden als bijvoorbeeld bijzondere bouwmaterialen, een moeilijk bereikbare bouwplaats of een bijzondere bouwstijl- en vormgeving.

In de meest voorkomende gevallen wordt de herbouwwaardemeter voor woningen gebruikt. Het gebruik hiervan sluit onderverzekering uit. Met deze meter wordt de herbouwwaarde bepaald aam de hand van het type woning en het afwerkniveau. Bij een woonhuisverzekering met indexeringclausule wordt de verzekerde waarde jaarlijkse aangepast aan het indexcijfer (van het CBS). Bij een woonhuisverzekering met indexclausule past de verzekeraar het verzekerd bedrag aan op het indexcijfer van het moment van schade (met max. 25%).

Wat kost een woonhuisverzekering?

De schade aan een woonhuis kan snel erg oplopen. Gelukkig komt een schade niet vaak voor. Daardoor kan de premie voor een woonhuisverzekering laag blijven. Het is een relatief goedkope verzekering van ongeveer een tot enkele tientjes per maand. Naar mate een huis duurder is of minder makkelijk te herbouwen wordt de herbouwwaarde hoger en de verzekering duurder.

Waarop moet ik letten het vergelijken en afsluiten van een goede woonhuisverzekering?

Let bij het afsluiten van een woonhuisverzekering op de dekking, aanvulleden verzekering en de herbouwwaarde. Ook verschillen de maatschappijen op het gebied van aanpassing van de herbouwwaarde aan de ontwikkelingen op de markt en de dekking.

Aanvullende verzekering woonhuisverzekering

Glasverzekering: dekt breuk van glas. Premie wordt berekend op basis van een aantal relevante factoren als het soort glas, enkel of dubbel glas en de aard van de kozijnen of het frame waarin het glas geplaatst is. Inboedelverzekering: dekt de inboedel van een woning tegen verlies, diefstal en brand. Denk hierbij aan tafels, stoelen, kleren, CD’s, uw televisie en DVD speler.