Rechtsbijstandverzekering

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Met een rechtsbijstandsverzekering bent u verzekerd van rechtsbijstand als u dat nodig heeft. Dit kan het geval zijn als u aansprakelijk wordt gesteld of op een andere manier in een conflict verwikkeld raakt waardoor u naar de rechter gaat. Een arbeidsconflict, onenigheid na een aankoop of een burenruzie over de erfafscheiding zijn voorbeelden waarin het handig kan zijn om een rechtsbijstandsverzekering te hebben.

De onderneming waarbij u de rechtsbijstandsverzekering heeft gesloten zorgt ervoor dat u bijstand krijgt. Dat kan zijn door ondersteuning van een eigen juridische afdeling die u bijstaat of door de kosten van de procesgang en de juristen te vergoeden. U zult dus niet in alle gevallen door een advocaat worden bijgestaan.
Het kan ook voorkomen dat de verzekeraar geen bijstand verleent omdat de zaak ofwel kansloos is ofwel niet gedekt wordt door de verzekering.

Waarom een rechtsbijstandverzekering?

Een conflict zit in een klein hoekje. U heeft een grote kans dat u nooit een rechtszaal van binnen zult zien. Maar als dat wel het geval is, dan is het vaak ook een dure aangelegenheid. Naast de proceskosten zult u kosten maken voor een advocaat of andere rechtsbijstand. En de tarieven van een advocaat zijn minimaal € 150,- per uur.

U kunt ervoor kiezen om dit risico zelf te dragen. Dan neemt u geen rechtsbijstandverzekering en draagt ook zelf de kosten van een eventuele rechtszaak. Als u voor deze oplossing kiest kan dit positief uitpakken als u daadwerkelijk nooit voor de rechter hoeft te staan. Maar het kan u ook veel geld kosten als u een dure rechtszaak moet betalen. Het kan zelfs zo zijn dat u de rechtsgang moet stoppen omdat u dit niet meer kan betalen! Dus als u voor deze oplossing kiest, zorg er dan voor dat u wel vermogen opbouwt om te zijner tijd een rechtszaak te kunnen betalen.

Een rechtsbijstandverzekering is een andere oplossing. Door maandelijks een klein bedrag te betalen bent u verzekerd van professionele bijstand als u in een conflict belandt.  Hiermee komt u niet voor de enorme kosten te staan die een rechtszaak met zich meebrengt. Aan de andere kant geldt (zoals bij elke verzekering) dat u de premie gewoon betaalt, ook als blijkt dat u (gelukkig) geen gebruik hoeft te maken van rechtshulp.

Wat dekt een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandsverzekering dekt de financiële gevolgen van de rechtsgang of geeft juridische bijstand in natura. De verzekeraar bepaalt of een rechtszaak wel of niet zal worden vergoed door de maatschappij. Het staat u natuurlijk vrij om buiten de verzekering om toch een rechtszaak door te zetten als deze niet onder de verzekering valt.

Wat kost een rechtsbijstandverzekering?

Afhankelijk van de dekking, het gekozen eigen risico, de verzekeringsvorm en de maatschappij kost een gezinsrechtsbijstandverzekering ongeveer €250,-per jaar. Door de dekking en het eigen risico te wijzigen wordt de premie lager of hoger. U kunt er dus voor kiezen om de rechtsbijstandsverzekering exact te laten aansluiten op de risico’s die u heeft.

Welke bedrijven hebben een rechtsbijstandverzekering?

Bekende rechtsbijstandsverzekeraars zijn DAS en ARAG. Tegenwoordig biedt praktisch iedere verzekeraar ook een rechtsbijstandsverzekering aan. Ga bij de keuze van een verzekering altijd eerst uit van uw huidige situatie en uw relevante toekomstplannen. Vervolgens kiest u de dekking die voor uw situatie relevant is, met het juiste eigen risico. Dan kiest u de verzekering die het best past op uw eisen. Tenslotte leest u de voorwaarden en regels van de verzekering nauwkeurig door zodat u precies weet wat wel en niet is verzekerd.

Wat levert een rechtsbijstandverzekering op?

In de meeste gevallen kunt u na goedkeuring van de verzekeraar zelf uw advocaat kiezen en samen de rechtszaak voorbereiden. Of de verzekeraar helpt u met de eigen juridische afdeling om de rechtszaak tot een goed einde te brengen. U bent dus altijd verzeker van professionele juridisch advies als u in een conflict komt. Wel wordt de dienstverlening van de rechtsbijstandverzekeraars zelf niet altijd even succesvol en snel genoemd. Als u zelf de advocaat inschakelt heeft u meer controle en meer invloed op het te volgen traject. Hiervoor betaalt u dan natuurlijk ook wel een aanzienlijke prijs. Met een rechtsbijstandsverzekering heeft u een zeer goed juridisch vangnet ter beschikking voor tegen een schappelijke prijs. Hierdoor weet u zich verzekert van een gedegen advies als u naar de rechtszaal wil gaan. En dat geeft u de zekerheid waarmee u rustig kunt slapen.