Zorgverzekering vergelijken

Zorgverzekering

Het is verplicht om als Nederlander een zorgverzekering te hebben. Door een zorgverzekering ben je verzekerd van geneeskundige hulp. De kosten worden door de verzekeraar betaald. Zo kun je probleemloos worden opgenomen in het ziekenhuis.

Basisverzekering
Er wordt van een basisverzekering gesproken binnen de zorgverzekering. Bij een basisverzekering worden alle kosten die gemaakt worden in het ziekenhuis vergoed. Daarnaast krijg je ook hulpmiddelen, kraamzorg, medicijnen, ziekenvervoer en enkele therapieën vergoed.

Aanvullende verzekering
Via de aanvullende verzekering op de zorgverzekering kun je alles laten verzekeren wat niet onder het basispakket valt. Hiervoor moet je wel een lijst invullen. In sommige gevallen zul je ook gekeurd worden. Onder het aanvullende pakket zou je de kosten voor een bril of lenzen kunnen beschouwen, maar ook tandartskosten die boven het basispakket uitkomen.

Hieronder kun je direct zorgverzekeringen vergelijken of scroll naar beneden om aanvullende informatie te lezen over:

 • Aanvullende zorgverzekeringen
 • Basisverzekering
 • Eigen risico
 • Eigen bijdrage
 • Natura Zorgverzekering
 • Overstappen van zorgverzekering
 • Restitutie Zorgverzekering
 • Vrije zorgkeuze
 • Zorgpremie
 • Zorgverzekeraars
 • Veelgestelde vragen & begrippen

Wat is de zorgverzekering?

Een zorgverzekering dekt de standaardzorg die je maakt. Dit kan bijvoorbeeld een bezoek zijn aan de huisarts. Maar ook een bezoek aan het ziekenhuis of apotheek kan onder de dekking van een zorgverzekering vallen. De zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en daarnaast kan er gekozen worden voor een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering. Omdat niet alle zorg gedekt wordt vanuit de basisverzekering, kun je daarnaast een aanvullende verzekering afsluiten. Zo kun je met een aanvullende verzekering bijvoorbeeld recht hebben op vergoeding voor fysiotherapie, of verzeker jij jezelf tegen kosten die je moet maken bij de tandarts.

De basisverzekering kent een eigen risico. Dat betekent dat eerst het eigen risico verbruikt moet zijn, wil een zorgverzekeraar zorgkosten aan jou vergoeden. Voor 2015 is dit bedrag vastgesteld op € 375,00. Naast het verplichte eigen risico heb je de keuze uit een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500,00. Een hoger eigen risico zorgt ervoor dat je verzekeringspremie omlaag gaat.

Ben ik verplicht om een zorgverzekering te hebben?

Wanneer je in Nederland woont of werkt ben je verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. De basiszorgverzekering is namelijk wettelijk verplicht. Je kunt zelf kiezen voor een zorgverzekeraar. Een aanvullende verzekering of tandartsverzekering is niet verplicht. Kies je voor een aanvullende verzekering, dan kun je te maken krijgen met een acceptatieplicht. Mocht je gezondheidstoestand niet optimaal zijn, dan heeft een zorgverzekeraar het recht om jou te weigeren en zul jij je elders moeten verzekeren. De acceptatieplicht komt echter steeds minder voor bij zorgverzekeraars en wordt weinig meer toegepast.

Heb je geen zorgverzekering geregeld na je 18e levensjaar? Zorg dan dat je dit zo spoedig mogelijk regelt. Vanuit de overheid wordt er alles aan gedaan om mensen een zorgverzekering te laten afsluiten. Daarnaast voorkom je hiermee dat je in de problemen komt en onverwachts met hoge zorgkosten te maken krijgt.

Aanvullende zorgverzekeringen

Bij een zorgverzekering kan naast de basisverzekering de keuze worden gemaakt voor een aantal aanvullende verzekeringen. De mogelijkheden zijn oneindig, en worden door zorgverzekeraars op allerlei wijzen aangeboden. Toch is er wel een grote lijn in te ontdekken. De meest gekozen aanvullende verzekeringen zijn;

 • Tandartsverzekering
 • Specifieke doelgroepdekking

Eigen risico

Iedereen die een zorgverzekering afsluit, krijgt te maken met een eigen risico. Vanaf de leeftijd van 18 jaar, is iedereen verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Maar hoe zit dat nu precies met het eigen risico? Wat houdt het in en welke zorgkosten hebben betrekking op het eigen risico? Is het verstandig om te kiezen voor een vrijwillig eigen risico, naast het verplichte eigen risico? Hieronder kun je alle antwoorden vinden op deze vragen.

Wat is het eigen risico?

Het eigen risico is een bedrag dat je eerst zelf moet betalen, voordat een zorgverzekeraar iets aan jou kan vergoeden. Kosten die worden vergoed uit een basisverzekering, kennen een eigen risico. Voor 2015 is dit bedrag vastgesteld op € 375,00. Wanneer jij het eigen risico verbruikt hebt, kun je ook nog te maken krijgen met een eigen bijdrage. Deze bijdrage zul je altijd moeten betalen, naast je eigen risico. Het maakt daarbij niet uit of je het eigen risico al hebt verbruikt. Naast het verplicht eigen risico van € 375,00, heb je verder de keuze uit een vrijwillig eigen risico. Dit heeft als voordeel dat je verzekeringspremie omlaag gaat. Hoe groter het vrijwillige eigen risico bedraagt, hoe hoger de korting zal zijn op je verzekeringspremie.

Welke zorgkosten komen ten koste van het eigen risico?

De meeste kosten die worden vergoed uit de basiszorgverzekering kennen een eigen risico. Er zijn een aantal zaken die niet onder het eigen risico vallen. Dit zijn onder andere de kosten voor een huisarts, verloskunde, kraamzorg, hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg, nacontrole van een levende orgaandonor, ketenzorg, verzekerden jonger dan 18 jaar en tandartskosten voor verzekerden jonger dan 18 jaar. Overige zorgkosten vallen allemaal in de basiszorgverzekering en daarvoor is het eigen risico van toepassing.

Moet ik voor een vrijwillig verhoogd eigen risico kiezen?

Een zorgverzekering is niet goedkoop en daarom kiezen veel mensen ervoor om naast het verplichte eigen risico te kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Het maximale vrijwillige eigen risico in 2015 bedraagt € 500,00. Dat betekent dat je totaal € 875,00 aan eigen risico kunt hebben. Het lijkt een aantrekkelijk aanbod om te kiezen voor een vrijwillig eigen risico, aangezien je flink kunt besparen op je verzekeringspremie. Of het handig is om ervoor te kiezen is afhankelijk van een aantal factoren.

Heb je voldoende vermogen en financiële draagkracht om zelf te kunnen voorzien bij onverwachte zorgkosten wanneer je ziek wordt?

Dan is een vrijwillig eigen risico niet zo erg. Datzelfde geldt ook wanneer je veelal gezond bent. Je kunt er dan flink wat geld mee besparen. Kwakkel je snel met je gezondheid en heb je het financieel niet breed? Dan kun je beter niet de keuze maken voor een vrijwillig eigen risico. Onverwachte zorgkosten kunnen namelijk flink oplopen. En dan is voorkomen toch weer beter dan genezen.

Overstappen van zorgverzekering

Jaarlijks wordt de mogelijkheid geboden om van zorgverzekeraar over te stappen. Inmiddels stappen ieder jaar steeds meer consumenten over. Er wordt vaak een percentage van 5% genoemd, dit zijn honderdduizenden consumenten.

Huidige zorgverzekering opzeggen

Alle zorgverzekeraars zijn verplicht om jaarlijks per uiterlijk 15 november een opgave te doen van de zorgverzekering en de zorgpremie voor het komende jaar. Daarna heeft de consument tijd tot 31 december van dat jaar de tijd om de huidige zorgverzekering op te zeggen.

Nieuwe zorgverzekering afsluiten

Vervolgens kan de consument vanaf 15 november tot 31 januari van het nieuwe jaar een nieuwe zorgverzekering afsluiten. De nieuwe zorgverzekering gaat met terugwerkende kracht in werking. Je bent dus niet onverzekerd. Alle zorgverzekeraars zijn verplicht om je te accepteren voor de basisverzekering, maar voor de aanvullende verzekeringen is dit niet verplicht. Let er daarom op om op tijd, bij voorkeur voor 31 december van het lopende jaar, een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.

Zorgpremie

In Nederland is er de basiszorgverzekering. Met een basisverzekering ben je verzekerd voor de meest noodzakelijke zorg, zoals ziekenhuisopname, spoedeisende hulp en de huisarts. De inhoud van deze basisverzekering wordt elk jaar door de overheid bepaald en is bij alle zorgverzekeraars dus gelijk.

De zorgverzekeraars brengen voor de zorgverzekering een premie in rekening, de zogenaamde zorgpremie. Het aardige is dat je de zorgpremie voor de basiszorgverzekering prima kan vergelijken tussen de verschillende aanbieders, omdat de dekking gelijk is. Er is wel verschil in zorg in natura of via restitutie, en in de hoogte van het eigen risico. Zo kun je prima zorgverzekeringen vergelijken, kijk bij ons overzicht van premies van zorgverzekeringen.

Inkomensafhankelijke bijdrage

Mensen die werken of met een uitkering betalen extra voor de zorg via een inkomensafhankelijke bijdrage. Deze wordt geheven via de loonheffing of betaald via een belastingaanslag. Lees hierover meer bij het Nibud.

Assurantiebelasting

De zorgpremie wordt per maand voldaan. De zorgverzekering behoort tot de groep verzekeringen waarvoor geen assurantiebelasting verschuldigd is, omdat het een wettelijke verplichte verzekering betreft. Er is derhalve geen assurantiebelasting op van toepassing. Kijk bij de Rijksoverheid voor meer informatie.

Basisverzekering

De basisverzekering is een wettelijk verplichte verzekering die elke Nederlander dient af te sluiten om de ziektekosten te verzekeren. De inhoud van de basisverzekering wordt elk jaar door de overheid bepaald. Met een basisverzekering bent u verzekerd voor de meest noodzakelijke zorg, zoals ziekenhuisopname, spoedeisende hulp en de huisarts.

Kenmerken basisverzekering

De hoofdkenmerken van de basisverzekering zijn als volgt;

 • verplichte verzekering voor iedereen die in Nederland woont of werkt
 • verplichte acceptatie door alle zorgverzekeraars, ongeacht leeftijd en gezondheid
 • nominale premie voor iedereen
 • gratis verzekering voor kinderen tot 18 jaar
 • verplicht eigen risico van € 350,- voor 2013 (€ 220,- in 2012)
 • hoger vrijwillig eigen risico mogelijk

Inkomensafhankelijke premie

Eind 2012 was er het voornemen van het Kabinet Rutte II om een inkomensafhankelijke zorgpremie te hanteren. Dit zou dan via werkgever, uitkeringsinstantie of belastingdienst moeten lopen. Maar inmiddels is deze maatregel teruggedraaid. Iedereen in Nederland betaalt hetzelfde voor de zorg, en krijgt dezelfde zorg.

Ziekenfonds of particulier?

Vroeger was er een onderscheid in een ziekenfonds zorgverzekering, die iedereen verplicht was om af te sluiten, en een particuliere zorgverzekering, die mogelijk was voor de hogere inkomens. Tegenwoordig heeft elke Nederlander dezelfde basisverzekering. Daarnaast kan worden gekozen voor allerlei aanvullende zorgverzekeringen.

Eigen bijdrage

Een eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico. Voor bepaalde zorgkosten hanteert een zorgverzekeraar eventueel een eigen bijdrage. Consumenten dienen deze eigen bijdrage zelf te betalen, ongeacht het eigen risico.

Rekenvoorbeeld eigen bijdrage

Je maakt gebruik van zittend ziekenvervoer dat € 200,- kost. De eigen bijdrage hiervoor is € 95,-. Dat bedrag betaal je dus zelf. Het bedrag dat dan over is van de nota, is € 200,- min € 95,- = € 105,-. Dit bedrag valt binnen het verplichte eigen risico van € 350,-. Deze € 105,- betaal je daarom ook zelf. Je houdt dan nog een eigen risico over van € 350,- min € 105,- = € 245,-.

Natura zorgverzekering

Bij een zorgverzekering op basis van natura-dekking krijg je de feitelijke zorg verleend van door de zorgverzekeraar geselecteerde zorgverleners. Zo weet je zeker dat je niets extra’s hoeft te betalen. Je maakt gebruik van zogenoemde gecontracteerde zorg.

De grote verzekeraars hebben met de meeste zorgaanbieders overeenkomsten gesloten. Dus de kans is groot dat je bij een grote zorgverzekeraar toch vrijwel overal terecht kan. Maar dit is niet zeker, dus controleer altijd even of de zorgverzekeraar een contract heeft met zorgaanbieders bij jou in de buurt.

Zelf kiezen of lagere premie?

Hecht je aan een specifieke arts of behandeling? En heb je hier uitgesproken ideeën over? Dan is een restitutie zorgverzekering de beste keuze. Maak het je niet veel uit? En vind je het niet erg om als gevolg van een flink lagere zorgpremie naar een ziekenhuis te moeten die iets verder ligt of minder goed bekend staat? Dan is een natura zorgverzekering het beste voor jou.

Restitutie zorgverzekering

Bij een zorgverzekering op basis van restitutie ben je vrij in de keuze van een zorgverlener. Je dient de kosten achteraf te declareren. Deze verzekeringsvorm wordt ook wel vrije zorgkeuze genoemd.

Let er wel op dat je bij een restitutie-zorgverzekering in feite een prijsrisico loopt bij niet-gecontracteerde zorgverleners. Het kan voorkomen dat je de nota niet volledig vergoed krijgt als jouw zorgverlener hogere tarieven hanteert dan gangbaar in de Nederlandse markt.

Veelgestelde vragen

Begrippen

Zorgverzekering blog